Většina z nás svůj rodinný rozpočet pečlivě plánuje. Dbáme na to, aby naše výdaje nepřesáhly příjmy a snažíme se vytvořit si rezervu, ze které můžeme čerpat v případě nenadálé události. Ta by podle odborníků měla zajistit možnost krytí nezbytných nákladů domácnosti alespoň po dobu šesti měsíců. Ne každý ale má možnost si odložit stranou dostatek financí. U těch, co mají nižší plat nebo mzdu, často není reálné pravidelně odkládat větší částky pro případ nouze. A i ti, kdo potřebnou částku odloženou mají, z ní neradi čerpají, pokud to není opravdu nezbytné.

Moderní způsob života s sebou nese i nemalé výdaje

Drtivá většina české populace je zvyklá na plnohodnotný život v pohodlném prostředí. Chceme dopřát dostatek prostoru sobě i svým nejbližším. Rodiny s dětmi i řada těch, co jsou dosud singl, žijí převážně ve vlastních domech a bytech, které si pořídili s pomocí hypotéky nebo jiné formy úvěru. A měsíc co měsíc platí pravidelné splátky, jejichž výše rozhodně není zanedbatelná. A život v pronajaté nemovitosti je ještě nákladnější. Ve své domácnosti jsme si navíc zvykli používat celou řadu užitečných přístrojů a spotřebičů. Na rozdíl od našich babiček si smysluplnou existenci bez pračky, myčky nádobí, domácího kina, počítače s internetem a různými inteligentními systémy nedokážeme představit. Většina rodin dnes vlastní ne jedno, ale několik aut, které využívá ke každodenním cestám do práce, na nákupy i k vožení dětí do školy. Jsme zvyklí dopřát si v létě dovolenou u moře, v zimě si zajet do Alp nebo alespoň do Krkonoš. Naše ratolesti jezdí na tábory, docházejí do kroužků a nejrůznějších kurzů. Pokud si to můžeme dovolit, jsme ochotni jim dopřát i placené vzdělání na soukromé střední či vysoké škole.

V případě nemoci se naše příjmy dočasně sníží

Pokud onemocníme a několik dnů, týdnů či dokonce měsíců nemůžeme chodit do práce, okamžitě to v rodinném rozpočtu citelně pocítíme. Státem poskytované nemocenské pojištění je totiž nižší než náš obvyklý příjem. Přitom nadále musíme platit složenky, pravidelné splátky úvěrových produktů i další závazky. A samozřejmě musíme nadále nakupovat minimálně věci každodenní potřeby. Naštěstí tu je možnost sjednat si komerční nemocenské pojištění, které nám pomůže udržet si běžnou životní úroveň, aniž bychom museli čerpat z úspor.

Jaké jsou výhody nemocenského pojištění GENERALI?

GENERALI nemocenské pojištění nám poskytne ochranu během pracovní neschopnosti na celém území České republiky. Pojistné je vypláceno nejen v pracovní dny, ale také o svátcích a dnech pracovního volna. Navíc je nemocenské pojištění GENERALI osvobozeno od daně z příjmu, částku tedy máme k dispozici v plné výši. Pojistné plnění přitom může dosáhnout výše až 4 tisíc korun za den.