Většina zaměstnanců blížících se šedesátce se již těší na odchod do starobního důchodu, jež pro ně znamená vysněný odpočinek a vysazení obrovského tempa dnešního průmyslu, jemuž se už většina z nich přizpůsobuje jen velmi těžko. Mnoho z nich proto volí odchod do předčasného důchodu jako možnost, jak si za své peníze ještě užít zbytek života, dokud tělo poslouchá.

Kdy můžete odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud máte řádný důchodový věk vyšší než 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Zároveň musíte splnit podmínku minimální doby důchodového pojištění. Ta se oproti loňskému roku zvedla o 1 rok na 35 let. Důchodové pojištění je složkou sociálního pojištění. Dobrou zprávou pro ženy matky je, že do limitu se započítává i tzv. náhradní doba pojištění. Tou se myslí například péče o dítě mladší čtyř let, péče o osobu blízkou nebo evidence na Úřadu práce.

Jak se vám bude krátit výše důchodu?

Pokud se rozhodnete odejít od předčasného důchodu, počítejte s trvale nižší penzí po celou dobu pobírání. Výše starobního důchodu se určí jako součet základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody, i ty předčasné, stejná. Její aktuální výše je 3 270 korun a nekrátí se. To samé ale nelze říci o procentní výměře, jejíž výše závisí na počtu odpracovaných let a její výše se ponižuje v závislosti na tom, kolik let zbývá zaměstnanci do přiznání řádného starobního důchodu.

Výše krácení procentní výměry vypadá takto:

  • krátí se o 0,9 % ze základu, pokud do předčasné penze odejdete dříve o 90 až 360 kalendářních dní dříve,
  • krátí se o 1,2 % ze základu při odchodu do penze o 361 až 720 kalendářních dní dříve,
  • krátí se o 1,5 % ze základu v případě odchod o 721 a více kalendářních dní dříve.

Jak zažádat?

Jste-li rozhodnuti, že do předčasného důchodu chcete odejít, zajděte na ČSSZ, kde s vámi vyplní všechny potřebné dokumenty a podají žádost o předčasný důchod. Dobrou zprávou pro vás je, že pokud si nakonec své rozhodnutí rozmyslíte, můžete předčasný důchod přerušit a vrátit se znovu do práce, případně začít podnikat. Později si jednoduše zažádáte o jeho obnovení.