V českém prostředí představuje anuitní splátka běžný způsob splácení hypotéky. Při sjednávání úvěru na bydlení si sice vybíráte dobu fixace, během které platíte stále stejnou částku, ovšem uvnitř splátky se poměr mezi placenými úroky a splátkou jistiny průběžně mění, což má na svědomí právě anuitní splátka úvěru.

Pokud je doba splatnosti hypotečního úvěru delší, potom největší část anuitní splátky spadá na úroky, zatímco na splácení půjčených peněz jde jen opravdu malá část. Postupně se však úrok snižuje, a tím pádem se potom role vymění a větší část potom jde na splátku jistiny.

Co anuitní splátku ovlivňuje?

Protože už víte, z čeho se skládá anuitní splátka, je dobré se ještě dozvědět, co vlastně podíl úroků a jistiny v anuitní splátce ovlivňuje. Pravděpodobně vás nepřekvapí, že faktorů je hned několik – délka splatnosti, úroková sazba a počet zaplacených splátek.

Čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je podíl placených úroků. Pro lepší pochopení vám ukážeme, jak funguje anuitní splátka na konkrétním příkladu. Představte si, že si vezmete hypotéku ve výši 1 000 000 korun s úrokovou sazbou 5 %. V případě, že byste si zvolili dobu splatnosti 10 let, podíl úroků by byl ve splátce 38,61 %, v případě 20 let by byl podíl už 62,31 % a 30 let by podíl vzrostl na 76,86 %.

Stejné pravidlo platí také u úrokové sazby. S rostoucí úrokovou sazbou se zvětšuje podíl placených úroků. V opačném případě, tedy kdyby úroková sazba klesla, by se zároveň snížil i daný podíl v anuitní splátce.

Dále je naprosto pochopitelné, že se podíl úroků v anuitní splátce snižuje s rostoucím počtem již zaplacených splátek. V posledním roce splácení hypotéky bude procento úrokové sazby v anuitní splátce vskutku mizivé, a to okolo půl procenta.

Jak anuitní splátku vypočítat?

Pro výpočet anuitní splátky vám postačí tabulkový procesor (například Microsoft Excel), kde použijete funkci PLATBA. Pokud bychom vzali výše uvedený ukázkový příklad, že si požádáte o hypotéku ve výši 1 000 000 korun s úrokovou sazbou 5 % a dobou splatnosti 10 let, potom vzorec v tabulkovém procesoru by vypadal následovně: =PLATBA(5%/12;120;1000000). Výsledkem tohoto vzorce je právě anuitní splátka, která by v tomto případě činila 10 607 korun.

Jestliže chcete anuitní splátka vzorec obecně, potom by vypadal takto: =PLATBA(úroková míra/12;počet měsíců splácení;půjčená částka). Jelikož je roční sazba vždy uváděná roční, je nezbytné ji podělit 12 měsíci (proto je v závorce uvedeno 5%/12).